The remote server returned an error: (404) Not Found. سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس > خانه
چهارشنبه 30 مهر 1393
 
بسته پیشنهادی روز
تولید الیاف شیشه
بیش از 90% از الیاف شیشه جهت تقویت ماتریس های گوناگون بکار می رود. منظور از ماتریس عبارت است از گچ، سیمان، پلاستیک های ترموست و تر  (ادامه ...)


كاسپين خزر پلاستيك ارس
تولیدی
1388
كيسه هاي پلاستيكي
0492-3030281-5
جلفا- منطقه آزاد ارس- فاز135 هكتاري